Kinh doanh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách

Viet Home Pro, chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa-Master-Thẻ nội địa tất cả các ngân hàng..v.v. mà không tính thêm bất cứ khoản phí nào
Ưu tiên cho thanh toán bằng thẻ tiện lợi & nhanh chóng!

Thương Hiệu